Žádosti k sítím

Žádosti pro získání informací ohledně technické infrastruktury Dukovanská teplárenská s.r.o. posílejte na e-mail: vyjadreni@tts.cz

  • Žádost pro získání informace o poloze sítí (jako podklad pro projektovou dokumentaci stavby)
  • Žádost pro získání vyjádření ke stavebnímu záměru (nutno doložit projektovou dokumentaci stavby se zakreslením vedení sítí Dukovanská teplárenská s.r.o.)