Dotační programy

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla

Dukovanská teplárenská s.r.o. realizuje projekt "Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla".
Součástí stavby je výstavba nového zdroje na spalování biomasy, rozvodů tepla, instalace předávacích stanic v jednotlivých odběrných místech. Stavby byla zahájena dne 2.8.2016, stavba byla dokončena 29.6.2018.
Cílem projektu je zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů z lokálních zdrojů, snížení emisí znečišťujících látek, snížení emisí CO2 oproti výchozímu stavu, snížení spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů (uhlí, zemní plyn, systémová elektřina), snížení nákladů na vytápění pro konečné odběratele.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla - 2.etapa

Dukovanská teplárenská s.r.o. realizuje projekt "Kotelna na biomasu
Dukovany a vyvedení tepla - 2.etapa".
Součástí stavby je výstavba druhého zdroje na spalování biomasy, rozvodů
tepla pro napojení zbývající části obce, instalace předávacích stanic v
jednolivých odběrných místech. Stavby byla zahájena dne 9. 7. 2018,
termín dokončení je plánován na 31.10.2020.
Cílem projektu je zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů z
lokálních zdrojů, snížení emisí znečišťujících látek, snížení emisí CO2
oproti výchozímu stavu, snížení spotřeby fosilních primárních
energetických zdrojů (uhlí, zemní plyn, systémová elektřina), snížení
nákladů na vytápění pro konečné odběratele.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Více >