Výroba tepla z biomasy

Topíme vám ekologicky

V rámci České republiky jsme průkopníci ve využití biomasy na výrobu tepla.

100 % tepelné energie vyrobíme z biomasy.

Kotle jsou konstruovány na spalování dřevní štěpky. Spalováním biomasy neprodukujeme emise CO2, jedná se o obnovitelné zdroje. Vykupujeme palivo od místních lesníků a zemědělců, díky tomu udržujeme peníze v regionu a vznikají další pracovní možnosti.

Máte nadbytek biomasy? Kontaktujte firmu TTS agro-biomasa.