Technické informace

k připojení objektu a předávací stanici tepla

Připojení objektu k vytápění z centrálního zdroje tepla v obci Dukovany je upraveno dle připojovacích podmínek vykreslených ve schématech: